OSOBNA KARTA KLUBA

Objavio/la Duhek ponedjeljak, 26. rujna 2005. 0 komentari

 

 
 ORIJENTACIJSKI KLUB MEĐIMURJE
   
Bukovec 45, 40314  Selnica 
  
MB: 01988344

OIB: 36895817402
  
IBAN:  HR2523600001101860265  

Telefon:  098 27 37 33